Chiptuning 5 - chip tuning - auto - chip - tuning - Kosice - cistenie dpf filtrov Kosice - chiptuning

CHIPTUNING TECHNOLOGY

Prejsť na obsah

Chiptuning 5 - chip tuning - auto - chip - tuning - Kosice

CHIPTUNING - CHIP TUNING 5
Dôsledky optimalizácie chodu motora
Zvýšenie špičkového výkonu a krútiaceho momentu
Zníženie opotrebovanosti motora
Znižovanie spotreby paliva
Prírastok výkonu u atmosférických zážihových motorov leží pri hodnote cca 10% maximálneho výkonu a približne 12% krútiaceho momentu. Viac než v maximálnom výkone sa zmeny premietnu v pružnosti a v tzv. prechodových režimoch , kedy motor reaguje spontánnejšie, plynový pedál reaguje na zašliapnutie bez oneskorenia a nábeh motora do otáčok je plynulejší (lepší rozbeh na križovatkách, bezpečnejšie predbiehanie). U preplňovaných motoroch (s turbodúchadlom) stúpa najvyšší výkon až o 20% a krútiaci moment až o 25% vďaka vyššiemu plniacemu tlaku turbodúchadla. Výrazný rozdiel je pri ťahu motora, ktorý je následkom podstatného nárastu krútiaceho momentu. Rozdiely vo výkone nemusia ležať na vrchole, ale môžu byť dosiahnuté takisto v stredných otáčkach, čo ocení hlavne tá skupina zákazníkov, ktorým nejde o zvýšenie maximálneho výkonu, ale o živšiu a pružnejšiu reakciu motora v bežnom prevádzkovom režime. Treba si ale uvedomiť, že pre bežnú jazdu aj dynamickú nie je dôležitý maximálny výkon a maximálna rýchlosť ale priebeh krútiaceho momentu. Veď koľko % z najazdených kilometrov jazdíte maximálnou rýchlosťou alebo pri maximálnych otáčkach ?
Ako sa prejaví chiptuning - chip tuning na životnosti motora? Nakoľko je životnosť motora ovplyvnená hlavne jeho pohyblivými časťami, v konečnom dôsledku je jeho životnosť daná počtom pracovných cyklov. Ak motor disponuje vyšším krútiacim momentom pri nižších otáčkach nie je potrebné podraďovať na nižší prevodový stupeň a jazdiť s vozidlo, v rozsahu vyšších otáčok. Preto upravený motor môže vykonať pri prejdení rovnakej dráhy menej cyklov ako motor sériový. Z toho vyplýva, že ak bol softvér v riadiacej jednotke upravený rozumne v rámci jeho konštrukčných možností, nemôže sa znížiť jeho životnosť.
Tento program je orientovaný pre firmy a organizácie s rozsiahlejším autoparkom. Umožňuje dosiahnuť značné úspory investícií do pohonných hmôt. Pokiaľ Váš automobil slúži hlavne ako výrobný prostriedok a najazdíte denne desiatky kilometrov, tak Vám rozhodne doporučujeme náš program chip tuning "Ekonomik". V tomto programe ladíme celý manažment motora do úsporného módu. Výkonová krivka síce mierne klesá, ale pri čerpaní pohonných látok sa budete milo usmievať. Tento program je úspešne otestovaný na skupine vozidiel košickej taxislužby.
Napríklad u vozidla Škoda Felícia 1,3 40kW sa po chiptuningovej úprave zvýšil krútiaci moment v pásme 1500 až 3000 ot./min. o cca 10%, dôsledkom čoho bolo aj zníženie spotreby o 1 liter (špičkovú hodnotu úspory paliva sme zaznamenali 2,2 litrov!). Pri programe chip tuning "Ekonomik" je návratnosť vynaložených investícií najrýchlejšia v podobe úspory paliva v porovnaní s inými alternatívnymi metódami, ako napr. montáž plynu a pod. Napríklad pri ročne pri najazdení cca 30 000 km vychádza úspora cca 300 litrov. Pri cene chiptuningovej úpravu Felície 1,3 40kW 3600,-Sk , čo je približná cena za 78 litrov paliva, vychádza návratnosť investície 78/300=1/3 roka t.j. 4 mesiace.
Ako sa dá dosiahnuť zníženie spotreby paliva chiptuningom - chip tuningom?
Ako už bolo spomenuté ak motor po chiptuningovej úprave disponuje vyšším krútiacim momentom pri nižších otáčkach, nie je teda potrebné podraďovať na nižší prevodový stupeň kde sú vyššie otáčky a samozrejme aj spotreba. V zásade platí, že pri rovnakom štýle jazdy alebo pri rovnakej ustálenej rýchlosti je spotreba nižšia. Ak si porovnáte výkonovú krivku sériového a upraveného motora napr. Škoda Octavia 1,9TDI 90HP (obr.1) zistíte, že ten istý motor má pri tých istých otáčkach vyšší výkon aj krútiaci moment a preto je schopný, tam kde ste museli podradiť na nižší rýchlostný stupeň, pokračovať na vyššom rýchlostnom stupni pri nižších otáčkach s nižšou spotrebou.
Program chip tuning "Ekonomik" jednoznačne doporučujeme pre firmy a organizácie s rozsiahlejším autoparkom. Umožňuje dosiahnuť značné úspory investícií do pohonných hmôt.
Návrat na obsah